Dzisiaj czas na ogłoszenie wyników!

W ramach Konkursu „Osiedlowe place zabaw” wpłynęło ogółem 15 zgłoszeń, w tym 12 w Kategorii I (inwestycje o niewielkim zakresie: przeprowadzenie remontu lub doposażenia ogródka jordanowskiego), a 3 w Kategorii II (inwestycje o dużym zakresie: przeprowadzenie kompleksowego remontu, kompleksowej modernizacji lub budowy ogródka jordanowskiego).

Wszystkie zgłoszenia poddano analizie pod kątem spełnienia wymogów formalnych opisanych w Regulaminie Konkursu. W wyniku tej analizy stwierdzono, że 10 spośród 15 zgłoszeń spełnia wymogi formalne.

Komisja Konkursowa, kierując się przyjętymi w Regulaminie Konkursu zasadami dotyczącymi m.in. preferowania zadań, w wyniku realizacji których korzyści odniesie jak największa liczba mieszkańców, wyłoniła 2 zwycięskie zgłoszenia:

- w Kategorii I (inwestycje o niewielkim zakresie): plac zabaw w rejonie ul. Włoskiej i Białoruskiej

Uzasadnienie: Planowane doposażenie placu zabaw w strefę z urządzeniami dla seniorów, która pozwoli na integrację z dziećmi, jest trafnym pomysłem. Najbliższy dostępny plac zabaw znajduje się w odległości ok 430m od wnioskowanego terenu, jednakże jest po drugiej stronie ul. Nowosądeckiej, która jest barierą przestrzenną w strukturze infrastruktury rekreacyjnej, w szczególności dla osób starszych i dzieci. W propozycji wyposażenia znajdują się obiekty przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych.

- w Kategorii II (inwestycje o dużym zakresie): plac zabaw w rejonie ul. Stojałowskiego 17

Uzasadnienie: Jest to plac zabaw który w kategorii II uzyskał największą punktację, m.in. ze względu na fakt, że zlokalizowany jest poza strefą dostępności do terenów zieleni, na obszarze deficytowym pod względem terenów zieleni w zabudowie zwartej. Przewiduje się, że w związku ze zwiększającą się ilością mieszkańców tej części Krakowa, deficyt ten będzie rósł. Odległość od najbliższego ogólnodostępnego placu zabaw wynosi 100 m - jest to jednak niewielki i słabo wyposażony ogródek jordanowski. Spółdzielnia zawnioskowała o wymianę starych elementów na nowe i utworzenie w części nowego ogródka jordanowskiego przeznaczonego dla dzieci w wieku 3-10 lat.