Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do dialogu technicznego  na potrzeby przygotowania postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na kompleksowej modernizacji oraz utrzymaniu obiektu Dworu w Wadowie.

W tym momencie Dwór Badenich w Wadowie wymaga kapitalnego remontu, który pozwoli na przywrócenie go do poprzedniego stanu. Zapoczątkowany dialog techniczny pozwoli z pewnością wskazać kierunek inwestycji z określeniem jaka konkretnie działalność będzie prowadzona po generalnym remoncie z uwzględnieniem powierzchni przeznaczonej na potrzeby mieszkańców Wadowa. Dialog mamy nadzieję wyłoni podmioty zainteresowane zainwestowaniem środków w rewitalizację Dworu. To pozwoli na późniejsze wszczęcie postępowania w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego i wyłonienie dla tego miejsca Operatora, który stałby się jednocześnie partnerem mieszkańców Wadowa w animacji części parkowej Dworu Wadów.

Ogłoszenie o dialogu technicznym - Dwór Wadów

Regulamin przeprowadzenia dialogu konkurencyjnego

Dwór Wadów - prezentacja po konferencji prasowej