Zapraszamy do dialogu technicznego  na potrzeby przygotowania postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na kompleksowej modernizacji oraz utrzymaniu obiektu Dworu w Wadowie.

Ogłoszenie

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia