Tysiące posadzonych krzewów i drzew, wysianie łąki kwietnej, posadowienie trzech pasiek, dofinansowanie utworzenia placu zabaw na terenie Dworu Wadów, zakup kaczkomatów, zagospodarowanie skwerów to działania, które nie byłyby możliwe gdyby nie wsparcie i zaangażowanie sektora biznesu.


Miasto to wspólne dobro będące coraz częściej przedmiotem troski przedstawicieli branż, które na co dzień nie są związane z tematem zieleni. Możliwość współpracy w tym zakresie rozwijana jest już od ponad trzech lat dzięki oferowanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej pakietom sponsorskim. Impulsem do ich stworzenia była pierwsza wspólna akcja sfinansowana przez bank HSBC, którego pracownicy zaangażowali się w obsadzanie zielenią ekranów akustycznych na krakowskim Ruczaju. Pomysł pakietów sponsorskich, początkowo dość śmiały i nietypowy, zyskał ogromną sympatię przedsiębiorców, którzy dostrzegli w nim narzędzie dające szanse na zjednoczenie sił w walce o zrównoważony rozwój miasta, w którym żyjemy. W tym momencie mówimy już o realnych, namacalnych efektach wspólnych działań na rzecz krakowskiej zieleni. Rok 2018 wypada pod tym względem imponująco. Zaangażowanie firm z sektora prywatnego to w ubiegłym roku kwota prawie 340 tys. zł spożytkowana na „zielone działania”.

W przypadku jednak tego rodzaju współpracy nie mówimy jedynie o kwotach, które dały możliwość przeprowadzenia zielonych inwestycji w przestrzeni miejskiej. Dochodzi do tego jeszcze niezwykle istotny i spajający powyższe działania czynnik społeczny oraz edukacyjny. Wspólne działania ZZM oraz przedsiębiorców to za każdym razem podnoszenie świadomości wśród osób zaangażowanych w organizację wydarzeń. Nie jest to bowiem tylko przekazanie środków, ale również organizacja wydarzeń towarzyszących dla pracowników, bądź bezpośrednie ich zaangażowanie w „zielone prace”. To przynosi ogromne korzyści, ponieważ mowa o setkach osób, które angażują się we wspólne akcje sadzenia krzewów, drzew czy sianie łąk kwietnych. Kontakt z zielenią, możliwość poznania się nie tylko na płaszczyźnie służbowej to społeczne wymiary akcji. Efektów takich działań nie sposób przecenić, dla niektórych są to pierwsze własnoręcznie posadzone rośliny, skwerki i miejsca, które zagospodarowane pracą własnych rąk stają się „naszymi” miejscami. To cieszy najbardziej w myśl zasady, że bliższe nam jedno drzewo posadzone osobiście niż cały las posadzony przez kogoś. Dla przedsiębiorców to wspaniała okazja do integracji zespołu, dla pracowników poczucie realnego zaangażowania w sprawy miasta, którego oblicze zmienia się z jednej strony dzięki konkretnym działaniom na rzecz zieleni, a z drugiej długofalowo dzięki podnoszeniu świadomości i poczucia przynależności jego mieszkańców. To oni tworzą Miasto – miejsce, którego jesteśmy nieodłączną częścią. Tak ważne jest, aby o tym pamiętać na każdej płaszczyźnie, nie ważne czy służbowej czy prywatnej. Istotne jest bowiem zaangażowanie, troska i działania na rzecz wspólnego dobra, którego kształt zależy od nas samych.

Uczmy się nadal współpracy i działajmy razem! Serdecznie dziękujemy za ten rok wszystkim, którzy poprzez tego rodzaju współpracę przyczynili się do zmiany naszego miasta na lepsze – ArcelorMittal Poland, HSBC, Motorola, Hospicjum Łazarza, Stowarzyszenie Rotary Klub Kraków Wawel, Galeria Kazimierz, Mix Electronics, KHK Spalarnia, Stowarzyszenie Pszczelarzy Krakowskich, Marcin Szczygieł, Aon.

Z każdym rokiem ilość podmiotów zainteresowanych współpracą w oparciu o pakiety sponsorskie rośnie a w wielu przypadkach wspólne działania można już nazwać stałymi. To cieszy najbardziej i daje realną nadzieję, że nie mamy do czynienia z chwilowym trendem, a z systematycznie rozwijającym się zjawiskiem, które zatacza coraz szersze kręgi pokazując, że społeczna odpowiedzialność biznesu to temat nabierający coraz większego rozpędu.