Od dnia 07.01.2019 r.  rozpoczną się cięcia pielęgnacyjne w uroczysku „Las Łęgowski” (rejon ul. Niepokalanej Panny Marii w Nowej Hucie).

Zgodnie z UPUL w oddz. 36 a, c wykonane zostaną zabiegi:

-  cięć pielęgnacyjnych, cięcia będą ukierunkowane na popieranie cennych gatunków tj. dąb, wiąz, jawor kosztem jesionów, który wykazuje objawy chorobowe i w ostatnich latach obserwowaliśmy wiele wywrotów i złomów tego gatunku oraz kosztem olcz, Olsz

-  odnowienie luk na powierzchni ok. 1,00 ha ( zostaną posadzone: dąb oraz olcz i wiąz).

Konieczność wykonania zabiegów wynika z zapisów w obowiązującym Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu Gminy Kraków – Nowa Huta uroczyska „Las Łęgowski” oraz lustracji terenowej i stanu lasu.


Dodatkowo w pierwszej połowie 2019r po zakończeniu cięć pielęgnacyjnych w ramach udostępniania lasów komunalnych mieszkańcom planujemy odtworzyć drogę leśną (z kamienia naturalnego) biegnącą przez przedmiotowe uroczysko leśne oraz zamontować cztery tablice edukacyjne.