Drukuj

Zakończyliśmy drugi etap spotkań w projekcie „Spotkajmy się na podwórku” dotyczącego zagospodarowania ośmiu podwórek w Nowej Hucie: Centrum A, Centrum B, Centrum D, Zgody, Górali, Zielone, Ogrodowe, Na Skarpie.

W dniach 23 października - 7 listopada 2018 r. odbyły się spotkania warsztatowe z mieszkańcami. Ich celem było omówienie wstępnych koncepcji zagospodarowania przestrzennego w oparciu o informacje ze spacerów, a także wytyczne projektowe. Podczas spotkań uczestnicy mogli zapoznać się ze wstępnymi propozycjami, doprecyzować swoje pomysły lub zgłosić swoje zastrzeżenia.

1. Os. Centrum A

Spotkanie odbyło się w dniu 28 października 2018 r. w dużej sali klubu „Jędruś“ OKNH. W spotkaniu wzięło udział 20 osób oraz dzieci, dla których zorganizowano działania animacyjne. Prowadzący przedstawili prezentację podsumowującą spacery badawcze i omówili założenia koncepcji. Po prezentacji rozpoczęła się część warsztatowa, w trakcie której mieszkańcy na makiecie odnosili się do założeń koncepcji i przekazywali swoje uwagi. Dla dzieci uczestniczących w spotkaniu został udostępniony pokój z animacjami.

Wśród postulatów do realizacji na obszarze podwórka wskazano:

 

2.Os. Centrum B

Spotkanie odbyło się w dniu 7 listopada 2018 r. w sali spotkań w siedzibie Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta. W spotkaniu wzięło udział ok. 18 uczestników (mieszkańców i pracowników instytucji działających na osiedlu Centrum B). Prowadzący przedstawili prezentację podsumowującą spacery badawcze i prezentujące omówili założenia koncepcji. Po prezentacji rozpoczęła się część warsztatowa, w trakcie której mieszkańcy na makiecie odnosili się do założeń koncepcji i przekazywali swoje uwagi. Istotne było wyłonienie indywidualnych potrzeb grup wskazanych przez uczestników spotkania, jako potencjalnych użytkowników: osób starszych oraz mających problemy w poruszaniu się, rodziców z dziećmi, młodzieży i dzieci oraz osób przybywających na teren podwórka „z zewnątrz”. 
Na zakończenie warsztatów prowadzący podsumowali informacje, jakie udało się wypracować z mieszkańcami.  

Jako działania konieczne do uwzględnienia na obszarze podwórka wskazano:

 

3. Os. Centrum D

Spotkanie odbyło się w dniu 27 października 2018 r. w klubie „Zgody” Ośrodka Kultury Nowa Huta. Na spotkaniu obecnych było 7 osób. Prowadzący przedstawili prezentację podsumowującą spacery badawcze i prezentującą założenia koncepcji. Po prezentacji rozpoczęła się część warsztatowa, w trakcie której mieszkańcy na makiecie odnosili się do założeń koncepcji i przekazywali swoje uwagi. Uczestnicy wskazywali problemy i propozycje zagospodarowania podwórka, a prowadzący zaznaczali je na mapie. Na koniec spotkania nastąpiło podsumowanie i uporządkowanie informacji.

Wśród postulatów do realizacji na obszarze podwórka wskazano:

 

 4. Os. Zgody

Spotkanie odbyło się w dniu 27 października 2018 r. w klubie „Zgody” Ośrodka Kultury Nowa Huta. Prowadzący przedstawili prezentację podsumowującą spacery badawcze i prezentującą założenia koncepcji. Po prezentacji rozpoczęła się część warsztatowa, w trakcie której mieszkańcy na makiecie odnosili się do założeń koncepcji i przekazywali swoje uwagi.

Wśród postulatów do realizacji na obszarze podwórka wskazano: 5.Os. Górali

Spotkanie odbyło się 6 listopada 2018 r. w sali w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida. Udział wzięło ok. 20 osób. Prowadzący przedstawili prezentację podsumowującą spacery badawcze i prezentującą założenia koncepcji. Po prezentacji uczestnicy zgromadzili się przy mapie, na której wskazywali problemy i propozycje zagospodarowania podwórka, a prowadzący je zaznaczali. Warsztaty zakończyły się podsumowaniem zebranych postulatów od mieszkańców.

Wśród postulatów wskazywano:

 

6. Os. Zielone

Spotkanie odbyło się 5 listopada 2018 r. w sali w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida. W spotkaniu udział wzięło ok. 25 osób. Prowadzący przedstawili prezentację podsumowującą spacery badawcze i prezentującą założenia koncepcji. Po prezentacji rozpoczęła się część warsztatowa. Mieszkańcy zostali podzieleni na dwie grupy stolikowe Uczestnicy podzielili się na dwie grupy. Jedna z nich pracowała na makiecie obszaru, a druga na mapie. Uczestnicy zdiagnozowali problemy i zagadnienia do uwzględnienia w koncepcji zagospodarowania. Zebrane informacje zostały spisane przez prowadzących.

Wśród najważniejszych aspektów zagospodarowania podwórka zostały wskazane:

 

 7. Os. Ogrodowe

Spotkanie odbyło się 23 pażdziernika 2017 r. w klubie „Wersalik“ Ośrodka Kultury Nowa Huta. W spotkaniu wzięło udział ok. 20 uczestników Prowadzący przedstawili prezentację podsumowującą spacery badawcze i prezentującą założenia koncepcji. Po prezentacji rozpoczęła się część warsztatowa. Mieszkańcy zostali podzieleni na dwie grupy stolikowe. W trakcie pracy warsztatowej, grupy odnosiły się do założeń koncepcji i przekazywały swoje uwagi na makiecie oraz ortofotomapie.

Wśród postulatów do realizacji na obszarze podwórka wskazano:


8. Os. Na Skarpie

Spotkanie odbyło się 26 października 2017 r. w PAL MOPS przy os. Na Skarpie 35. W spotkaniu wzięło udział 2 osoby mieszkające przy podwórku objętym zakresem opracowania. Jeden z mieszkańców zaprezentował projekt zagospodarowania podwórka Na Skarpie wykonanego w ramach programu "Ogrody Nowej Huty" z 2015 r. na podstawie którego omówione zostały propozycje zagospodarowania przestrzeni podwórka.

 Wśród postulatów do realizacji na obszarze podwórka wskazano: