Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w roku 2018 zrealizował trzy zadania nieinwestycyjne dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego pn. "Sadzenie roślin wraz z ich dostawą na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz pielęgnacją gwarancyjną w latach 2018-2019, z podziałem na zadania w odniesieniu do 11 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie".

W ramach powyższego zadania na terenie Gminy Miejskiej Kraków w pasie drogowym al. Andersa zostało nasadzonych 166 drzew, 13446 krzewów oraz założono 1927m2 łąki kwietnej. 

 

Dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego pn. "Sadzenie roślin wraz z ich dostawą na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz pielęgnacją gwarancyjną w latach 2018-2019, z podziałem na zadania w odniesieniu 10 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie".

W ramach powyższego zadania na terenie Gminy Miejskiej Kraków w pasie drogowym al. Jana Pawła II zostało nasadzonych 5846 krzewów. 

 

Dofinansowanie zadania nieinwestycyjnego pn. "Sadzenie wraz z dostawą drzew i krzewów oraz ich pielęgnacja w ramach założenia projektowego na terenie skweru przy ul. Witosa”

W ramach powyższego zadania na terenie Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Witosa zostało nasadzonych 38 drzew, 836  krzewów.