Osiedla Nowej Huty zyskają nowe żywopłoty. Mowa o 27 tys. szt. krzewów, które Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje posadzić. Prowadzone działania obejmują dwa aspekty:

Wycinka i późniejsze nasadzenia zamienne bukszpanów zaatakowanych przez ćmę bukszpanową
Ze względu na bardzo mocne rozprzestrzenienie się gąsienicy Cydalima perspectalis (ćma bukszpanowa) wiele krakowskich, w tym nowohuckich żywopłotów obumarło. Na terenie Nowej Huty musimy usunąć 3,7 tys m2 krzewów bukszpanu zaatakowanych przez ćmę bukszpanową. Duża część tych krzewów rośnie pojedynczo lub w skupinach. W wielu przypadkach w zamian w zależności od lokalizacji na terenie Nowej Huty pojawią się nowe krzewy – w szczególności róży pomarszczonej, hortensji i lilaków. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w tym momencie uzyskał już zgody Miejskiego Konserwatora zabytków na usunięcie zaatakowanych bukszpanów na przeważającej części terenów objętych interwencją. Na tych obszarach zadania zostały zlecone już Wykonawcy, który prace w terenie planuje zakończyć w połowie października. Dalsze prace będą postępowały systematycznie w miarę spływania decyzji od Miejskiego Konserwatora Zabytków. W ramach nasadzeń zastępczych w 2019 r. posadzone zostaną nowe żywopłoty.

Opracowany przez ZZM plan systematycznej wymiany starych żywopłotów
Już w ubiegłym roku Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie opracował plan wymiany żywopłotów na terenie Nowej Huty. Zgodnie z wydanymi zezwoleniami przez Miejskiego Konserwatora Zabytków do wiosny przyszłego roku znaczną ilość starych żywopłotów na nowe. Dotyczy to prawie 5,6 tys. m2 żywopłotów zlokalizowanych w NH na działkach gminnych. W zamian posadzimy 27 tys. szt. nowych krzewów innego gatunku. Nowe żywopłoty będą składać się z ligustra pospolitego lub irgi błyszczącej w zależności od lokalizacji. Po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu nasadzenia będą realizowane jeszcze w tym roku.