W dniu 8 września 2018 r. przy okazji Święta Ulicy Tetmajera odbyła się prezentacja koncepcji przyszłego parku, Parku Tetmajera.
Park o powierzchni ok 13 ha ma powstać wzdłuż ulicy Tetmajera w Bronowicach Wielkich. Teren przyszłego parku objęty jest częściowo Planem Zwiększania Lesistości, co stanowi pewne ograniczenia jak chodzi o wprowadzenie tam elementów małej architektury, powstaną jednak pomosty wzdłuż strugi, miejsce do piknikowania, leśny plac zabaw, ogród sensoryczny, a także strefa rekreacyjna nad stawem. Całość koncepcji zakłada naturalny, nieingerujący zanadto w naturę charakter parku. Zaprezentowany projekt koncepcyjny bardzo spodobał się mieszkańcom. To co najbardziej ich cieszy to perspektywa dostępu do stawu, który obecnie dzierżawiony jest przez Polski Związek Wędkarski. Dzięki współpracy z wędkarzami możliwe będzie korzystanie z tego terenu zarówno przez mieszkańców jak i wędkarzy.
Termin zakończenia prac związanych z projektem koncepcyjnym planowany jest na październik br. W 2019 r. planowana jest realizacja projektu budowlanego wraz z niezbędnymi pozwoleniami, tak by 2020 r. mogły ruszyć prace budowlane.