W dniu 4 września Zarząd Zieleni Miejskiej podał do publicznej wiadomości informacje o unieważnieniu postępowania na wyłonienie operatora Ośrodka Edukacji Ekologiczne, który mieścić się będzie w Pawilonie Okocimskim na Polanie Lea w Lesie Wolskim.
Postępowanie unieważniono w związku z rażąco wysoką ceną jaką przedłożył oferent - Fundacja Polana Lea, która trzykrotnie przekroczyła kwotę zaplanowaną przez ZZM na ten cel. W związku z tym Zarząd Zieleni Miejskiej planuje prowadzenie Ośrodka w oparciu o własne zasoby, przy jednoczesnym zaproszeniu do współpracy aktywistów ekologicznych, artystów oraz szerokiego grona ekspertów zajmujących się tematyką przyrody i ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problematyki miast. Planowane zajęcia dedykowane będą głównie dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, młodzieży, ale również rodzinom, seniorom, a także osobom niepełnosprawnym. Planowany start działań z początkiem roku 2019.