Tegoroczna bardzo sucha i ciepła wiosna sprawiły, że drzewa w Krakowie są wyjątkowo osłabione i podatne na żerowanie owadów.

To zjawisko jest bardzo silnie widoczne na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie cierpi również wyjątkowo odporna na takie czynniki robinia akacjowa (pot. akacja).  Drzewo to jest bardzo częste w zieleni miejskiej.

Appendiseta robiniae, Aphis craccivora to naukowe nazwy dwóch niewinnie wyglądających owadów. Są to mszyce i podobnie jak drzewo na którym się rozwijają są gatunkami ekspansywnymi znane ze swojej szkodliwości w bardzo wielu krajach. Mszyca A. craccivora znana jest na wszystkich kontynentach poza Antarktydą. A. robiniae to kolejny najeźdźca z odległych lądów (Ameryka Płn.), podobnie jak biedronka azjatycka (Harmonia axyridis) czy ćma bukszpanowa (Cydalima perspectalis). Mszyca ta była dotychczas notowana w Polsce tylko dwukrotnie, z centralnej i zachodniej części kraju.

Drzewa na Rynku Głównym zostały całkowicie opanowane przez mszyce. A. craccivora jest ciemno ubarwiona i preferuje najmłodsze pędy (Fot. 1), natomiast A. robiniae jest zielona i licznie występuje na dojrzałych liściach (Fot. 2 i 3). Liczebność mszyc jest tak duża, że sprawiają problemy nie tylko osłabionym drzewom, ale również restauratorom i  turystom. 
A.
craccivora w Polsce wyprowadza nawet 14 generacji. Badania mszycy w Polsce udowodniły, że ze wzrostem średniej temperatury o 2 stopnie liczba generacji może wzrosnąć nawet o 5. W przypadku A. robiniae jest to 11 generacji. Ta zależność zapewne wywarła bardzo duży wpływ na tak wysoką liczebność mszyc w centrum miasta, gdzie znany jest efekt tzw. wysp ciepła.

Poprawa stanu drzew ma zostać dokonana poprzez wzmocnienie drzew olejkiem pomarańczowym z dodatkiem nawozu. Substancja ta osłabi populację mszyc jednocześnie nie wpływając istotnie na towarzyszące im większe owady (np. biedronki).

Działania zostaną przeprowadzone jeszcze w lipcu. Zabieg odbędzie się jednorazowo w zależności od warunków atmosferycznych w okresie między 12-18 lipca do godz. 10 rano.


                                                                               Fot. 1. Kolonia Aphis craccivora na młodych liściach robinii                                                                      Fot. 2. Kolonia Appendiseta robiniae na dojrzałych liściach robinii                                                                                        Fot. 3. A. robiniae na górnej stronie robinii