Poniżej prezentujemy Państwu zestawienie wydatków Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie za rok 2017. Przedstawione kwoty obrazują koszty jakie przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację zieleni, utrzymanie i nadzór lasów, obsługę administracyjną zadań oraz zakupy inwestycyjne.