Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ma przyjemność być współorganizatorem konkursu realizowanego przez Uniwersytet Rolniczy na „Projekt zagospodarowania terenu leśnego na Wzgórzu św. Bronisławy”.

Jest to konkurs kierowany do studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zadaniem konkursu jest wyłonienie najlepszych koncepcji zagospodarowania terenu położonego w rejonie Al. Waszyngtona pod Kopcem Kościuszki – działka nr 553/1, 553/3 obr. 11 Krowodrza przy ul. Małeckiego.  Zakłada się, że nagrodzone prace będą istotnym elementem dalszej dyskusji i wytycznymi do przyszłych opracowań, służących zagospodarowaniu przedmiotowego terenu. Koncepcja powinna określać relacje projektowanych obiektów z otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z:

− lokalizacji,

− zapisów obowiązującego MPZP,

− ochrony przyrody,

− powiązań komunikacyjnych,

− wymagań funkcjonalnych,

− ochrony krajobrazu.

Wymogiem jest, aby rozwiązania projektowe charakteryzowały się realnością proponowanych zadań oraz priorytetem ochrony przyrody.

Konkurs ogłoszony został na stronie Uniwersytetu Rolniczego w dniu 4.06.2018 r. Do dnia 08.06.2018 r. można składać pytania do regulaminu konkursowego.

Termin składania prac konkursowych mija 15.06.2018 r. o godz. 14:00.

Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 29.06.2018 r.

Regulamin oraz wszystkie wymagane dokumenty znajdują się na stronie internetowej organizatora:

https://urk.edu.pl/index/site/3354/6161