Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym – pawilonem wielofunkcyjnym o pow. 72,1 m² wyłonienie Operatora Parku Zabłocie - Stacja Wisła.

Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 74 1020 2892 0000 5702 0591 0445 z tytułem: "Ogłoszenie- wybór operatora Parku Zabłocie -Stacja Wisła"

Szczegóły