W dniu 13.03.2018r. w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Pszczelnej miało miejsce spotkanie konsultacyjne z Mieszkańcami w sprawie zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Magnolii.

Rozmowy konsultacyjne i pracę w grupach poprzedziła krótka prezentacja przedmiotowego tematu. Praca w grupach, na jakie podzieleni byli mieszkańcy, zaowocowała w wiele wartych uwagi rozwiązań, adekwatnych do charakteru miejsca. Mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, że teren będący przedmiotem konsultacji nie powinien spełniać funkcji boiska do gry w piłkę nożną a powinien pozostać przestrzenią otwartą z udziałem zieleni wysokiej i niskiej w tym drzew i krzewów. Wspomniano o takich gatunkach jak klon czy bluszcz pospolity.

Pojawiły się pomysły dotyczące przeznaczenia kilku stref np. dla osób starszych, dzieci, matek z dziećmi czy strefa ogólnego wypoczynku, w której każdy użytkownik mógłby znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce. Ławki, pergola z pnączami, hamaki, stół do ping – ponga, poidełko czy stoły do gry w szachy pojawiały się najczęściej.

Pomysły przewidywały rozszerzenie strefy do ćwiczeń, urządzenia linowe do wspinaczki oraz zainstalowanie słupków do zamocowania siatki do gry w siatkówkę, które mógłby by być składane i chowane w ziemi wg potrzeb. Mieszkańcy byli przeciwni wprowadzaniu sztucznych nawierzchni i postulowali o pozostawienie nawierzchni trawiastej. Sugerowali również przeniesienie istniejącego trzepaka w bardziej adekwatne miejsce.

Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze, a co najważniejsze Mieszkańcy osiągnęli kompromis, co do koncepcji zagospodarowania terenu, który jest im najbliższy.