W siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w dniu 04 kwietnia 2018 r. o godz. 17:00 odbyły się konsultacje społeczne "Zaprojektuj swoje podwórko". Dotyczyły zagospodarowania terenu zieleni (działka 136/23 obr. 4 Krowodrza) pomiędzy ulicami Królewską, Nowowiejską, Kazimierza Wielkiego i Urzędniczą. Spotkanie miało charakter otwarty. Poniżej przedstawiamy informacje na temat oczekiwań mieszkańców i poczynionych ustaleń.

Główne postulaty mieszkańców:

- uporządkowanie terenu

- odtworzenie chodników z kostki brukowej w miejscach istniejących ciągów pieszych

- wyznaczenie przedeptów na trawniku z nawierzchni naturalnej (np. z plastrów drewna)

- postawienie drewnianych słupków uniemożliwiających parkowanie samochodów na zieleńcach

- usunięcie asfaltu z terenu zielonego

- posadzenie pnączy przy wiatach śmietnikowych w celu ich zasłonięcia i zminimalizowania brzydkiego zapachu

- stworzenie rozświetlonego miejsca, przyjaznego dla mieszkańców, bez niebezpiecznych zakamarków

- ustawienie ławek, w formie niesprzyjającej leżeniu

- stworzenie miejsca wypoczynku - na środku placu

- trzepak, mini siłownia, kilka urządzeń zabawowych

- oświetlenie terenu osiedlowego

- umiejscowienie tabliczek informujących o zakazie dokarmiania gołębi

- prześwietlenie koron istniejących drzew

- uporządkowanie istniejącej zieleni (cięcia sanitarne drzew i krzewów)Dziękujemy za spotkanie i wspólne ustalenia.