Pragniemy poinformować, iż Najwyższa Izba Kontroli sporządziła i opublikowała Informację o wynikach kontroli w zakresie zarządzania zielenią miejską w okresie 2015-2017 I kwartał przeprowadzonej w 9 miastach w Polsce, w tym w Krakowie. W ocenie NIK miasta skutecznie zarządzały zielenią miejską w aspekcie jakości życia mieszkańców, w szczególności pozytywnie został oceniony Urząd Miasta Krakowa i Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Kraków wielokrotnie został przywołany jako przykład tzw. dobrych praktyk, takich jak: opracowanie oddzielnej strategii dotyczącej rozwoju terenów zielonych, powołanie stanowiska oficera ds. drzew, oznakowanie drzew arbotagami, utworzenie ogrodu społecznego, posadzenie dużych drzew, wprowadzenie systemu Utrzymaj standard, opracowanie wzoru protokołu kontroli utrzymania terenów zielonych, badanie drzew tomografem, opracowanie Pakietów sponsorskich, tworzenie koncepcji Superścieżki, uruchomienie kampanii informacyjnej dotyczącej zmiany ustawy o ochronie przyrody, powołanie zespołu Kraków w Zieleni.
Treść Informacji o wynikach kontroli dostępna jest na stronie internetowej NIK w zakładce Kontrole