W dniu 24 marca w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej odbył się wykład rozpoczynający serie warsztatów Szkoły Miejskich Ogrodników.

Wstęp do permakultury –  bo tak brzmiał motyw przewodni spotkania dostarczył informacji, które niezbędne są do zapoznania się z tym terminem. Spotkanie zostało poprowadzone przez Łukasza Nowackiego, który jest nauczycielem permakultury, Założycielem i Prezesem Fundacji TRANSFORMACJA, pionierem ruchu permakulturowego w Polsce, specjalistą w dziedzinie projektowania ekologicznego i przede wszystkim wieloletnim praktykiem. Uczestnicy dowiedzieli się czym jest permakultura oraz jakie są jej podstawowe założenia pozwalające na funkcjonowanie miejskiego ogrodnictwa w zgodzie z naturą. Łukasz Nowicki przedstawił także realizowane przez siebie projekty, które zobrazowały osobom obecnym czym permakultura jest, jak wygląda, jakie korzyści przynosi i z czym się ją je. Dodatkowo był to spory zastrzyk praktycznych porad od czego zacząć, jakie rośliny wybrać, w jaki sposób je pielęgnować i czego używać aby wesprzeć ich rozwój.

Sam termin permakultura składa się z dwóch słów wywodzących się z jezyka angielskiego: pernament co oznacza stały, trały, niezmienny oraz agriculture czyli rolnictwo. Autorem tego terminu jest Bill Mollison, prekursor i współtwórca tego alternatywnego ruchu który sprzeciwia się destrukcyjnym wpływom konsumizmu na naszą ziemię. Permakultura skierowana jest na powrót do współpracy z naturą w celu stworzenia zdrowych, dobrze prosperujących ekosystemów oraz zachowania bioróżnorodności. Dąży do optymalnej samowystarczalności, a także wzięcia pełnej odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie, środowisko oraz ludzi. Ogród permakulturowy uprawia się przede wszystkim po to, by było łatwiej i zdrowiej, bo bez szkodliwej chemii, która tutaj z założenia jest po prostu zbędna. Przy mniejszym wysiłku ponieważ wystarczy dać działać naturze – lasu i łąki przecież nikt nie uprawia, a grzyby i jagody rosną, i mają się dobrze. Do powodzenia uprawy w harmonii z naturą kluczowe jest zapewnienie odpowiednich warunków, sprzyjających określonym gatunkom, które chcemy z ogrodu uzyskać.

Tą ogrodniczą architekturę możemy wykorzystać w przydomowym ogródku, a także na balkonie czy parapecie, które są idealne do pierwszych testów. Łukasz Nowicki pokazał przykład własnego balkonowego ogródka, który przynosi lepsze plony niż produkcja przemysłowa. Ze swojego balkonu zbiera zioła, owoce oraz warzywa, które praktycznie w 100% zaspakajają jego potrzeby żywieniowe.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do przejęcia opustoszałych skrawków zieleni, na których mogliby założyć ogród społeczny, który mógłby być stworzony zgodnie z założeniami permakultury, dzięki czemu powstałoby przyjazne i ekologiczne miejsce, które rozwijałoby bioróżnorodność naszego miasta, a także wzmacniało więzi społeczne między osobami, które włączyłyby się w opiekę nad ogrodem.

Siedlisko zaprojektowane zgodnie z zasadami permakultury w sposób minimalny będzie ingerować w naturalne otoczenie. Przy jego budowie wykorzystywane zostaną dostępnie lokalnie naturalne materiały. Ogród nie powinien niszczyć dostępnej bioróżnorodności, a raczej ją wzbogacać. Ogród taki powinien być elementem całego ekosystemu.

Trzeba pamięta, że permakultura nie wytycza sztywnych ram, każdy może próbować i eksperymentować na własny sposób a efekty mogą być zadziwiające!

Wszystkie przykłady, które zostały przedstawione na wykładzie znaleźć można na stronie Fundacji TRANSFORMACJA : http://transformacja.org/pl/