Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wspólnie z Dzielnicą VIII Dębniki zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące terenu przy ul. Magnolii. Spotykamy się w Szkole Podstawowej nr 40 znajdującej się przy ul. Pszczelnej 13. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy dnia 13 marca 2018 o godz. 18:00. Tematem spotkania będzie ogólne zagospodarowanie wskazanego terenu, omówienie możliwości powiększenia placu zabaw oraz stworzenia boiska.