Informujemy, iż Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w najbliższych dnia tj. od 16.02.2018 r. będzie prowadził prace przy ul. Ks. Józefa Kurzei polegające na wykonaniu cięć technicznych koron drzew (modrzew europejski) w celu zachowania skrajni drogi oraz wycince 7 szt. drzew  o obwodzie poniżej 50 cm. Powyższe prace podyktowane są interwencją właściciela posesji, wzdłuż której rosną drzewa oraz zmniejszeniu istniejącego zagęszczenia drzew i stworzenia optymalnych warunków wzrostu pozostałym.