W terminie do 28 lutego 2018 r. prowadzone będą na Zakrzówku prace pielęgnacyjno-porządkowe na terenach zieleni miejskiej od strony ul. Twardowskiego, na pow. około 3,5 ha. Prace obejmują sprzątanie śmieci i usuwanie roślin niepożądanych, w szczególności samosiewów obcych gatunków inwazyjnych. Prowadzone są pod nadzorem dendrologicznym, a fragmenty najcenniejsze (w tym siedliska łąkowe i murawy kserotermiczne) objęte są także nadzorem przyrodniczym.