W dniu dzisiejszym pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie zdemontowali jedno z dwóch ogrodzeń utrudniających wejście do Parku Aleksandry.

Zdjęte ogrodzenie (siatka oraz słupki) zostały odpowiednio zabezpieczone i przechowywane są w magazynie Zarządu Zieleni Miejskiej. Ich odbiór możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Zarząd Zieleni Miejskiej prosi o usunięcie w terminie do 07.03.2018 r. ogrodzenia z terenu Gminy Miejskiej Kraków, utrudniającego dostęp do Parku Aleksandry.

Ogrodzenie znajduje się w dwóch miejscach, pomiędzy garażami, przy ulicy  Erazma Jerzmanowskiego, na działce ewidencyjnej nr 351/420, obręb: 55, Podgórze.


Z dnia 22.02.2018 r: