Informacje o wycinkach drzew na terenie Krakowa


W dniu 13.01.18 r. realizowana będzie wycinka 12 szt. topól włoskich rosnących w pasie drogowym ul. Reymonta.

Z uwagi na ich stan fitosanitarny (obecne wypróchnienia, posusz w koronach, ubytki i pęknięcia kory), drzewa te stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W zamian za usuwane drzewa, w okresie wiosennym br. posadzone zostaną nowe nasadzenia: topola osika ‘Erecta’ w ilości 12 szt.


Od 17.01.2018 r. rozpocznie się wycinka drzew na ternie Fortu Batowice: wykaz drzew grudzień 2017, styczeń 2017.
Drzewa będą wycinane na podstawie pozwoleń Miejskiego Konserwatora Zabytków. Są to drzewa martwe lub w złym stanie fitosanitarnym, stanowiące zagrożenie dla osób korzystających z parku.
Za wycinane drzewa, wiosną będą wykonane nasadzenia zamienne.

Od 23.01.2018 rozpocznie się wycinka 4 drzew (wierzba krucha) w osiedlu II Pułku Lotniczego 41 z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa, zgodnie z decyzją nr 842/K/2017 Marszałka Województwa Małopolskiego.

Informujemy, że w marcu bieżącego roku będzie realizował prace związane z wycinką drzew podanych w załączonym wykazie. Drzewa usuwane są na podstawie decyzji administracyjnych i pozwoleń z uwagi na zły stan fitosanitarny. Za usunięte drzewa zaplanowane są nasadzenia zamienne uwzględnione również w wykazie.

Informujemy, że Zarząd Zieleni Miejskiej w kwietniu bieżącego roku będzie realizował prace związane z wycinką drzew podanych w załączonym wykazie. Drzewa usuwane są na podstawie decyzji administracyjnych i pozwoleń z uwagi na zły stan fitosanitarny. Za usunięte drzewa zaplanowane są nasadzenia zamienne uwzględnione również w wykazie.

Ponadto w kwietniu realizowana będzie wycinka drzew przy al. Andersa, w związku z realizacją projektu zagospodarowania terenu. Drzewa usuwane są z uwagi na zły stan fitosanitarny, kolizję roślin ze skrajnia drogową, ze względów estetycznych i kompozycyjnych. W ramach projektu posadzone będzie 166 drzew, 13446 krzewów, założone 1927 m2 łąki kwietnej.

Informujemy, że Zarząd Zieleni Miejskiej w maju bieżącego roku będzie realizował prace związane z wycinką drzew podanych w załączonym wykazie. Drzewa usuwane są na podstawie decyzji administracyjnych i pozwoleń z uwagi na zły stan fitosanitarny. Za usunięte drzewa zaplanowane są nasadzenia zamienne uwzględnione również w wykazie.

 

Od 18.07.2018 rozpocznie się wycinka 1 drzewa (świerk pospolity – 100% suchy) zlokalizowanego na zieleńcu przy pomniku 28 Lipca 1943 r. z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa, zgodnie z decyzją nr 292/K/2018 Marszałka Województwa Małopolskiego. Ponadto będą prowadzone cięcia pielęgnacyjne (cięcia sanitarne – usuwanie suchych gałęzi) w koronach 4 drzew (2 x brzoza brodawkowata, 2 x dąb szypułkowy).Informujemy, że Zarząd Zieleni Miejskiej do końca października  przeprowadzi wycinkę 1 sztuki drzewa (Topoli mieszańcowej) przy ul. Kolnej w rejonie stacji paliw przy ul. Tynieckiej 186 o obwodzie pnia 333 cm na wysokości 130 cm.