W dniu 13.01.18 r. realizowana będzie wycinka 12 szt. topól włoskich rosnących w pasie drogowym ul. Reymonta.

Z uwagi na ich stan fitosanitarny (obecne wypróchnienia, posusz w koronach, ubytki i pęknięcia kory), drzewa te stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W zamian za usuwane drzewa, w okresie wiosennym br. posadzone zostaną nowe nasadzenia: topola osika ‘Erecta’ w ilości 12 szt.


Od 17.01.2018 r. rozpocznie się wycinka drzew na ternie Fortu Batowice: wykaz drzew grudzień 2017, styczeń 2017.
Drzewa będą wycinane na podstawie pozwoleń Miejskiego Konserwatora Zabytków. Są to drzewa martwe lub w złym stanie fitosanitarnym, stanowiące zagrożenie dla osób korzystających z parku.
Za wycinane drzewa, wiosną będą wykonane nasadzenia zamienne.