Zarząd Zieleni Miejskiej w swoich działaniach od samego początku stawia z jednej strony na innowacyjność, z drugiej na współpracę z mieszkańcami.

Przejawem obu tych zasad są wprowadzone już w ubiegłym roku pakiety sponsorskie. Pokazują one zupełnie inne podejście do aktywizowania i angażowania mieszkańców oraz prywatnych instytucji i firm w dbałość o zieloną przestrzeń Krakowa. Ich powstanie zostało zainicjowane przez firmę, która zgłosiła się do nas z chęcią przeznaczenia pewnych środków na zazielenienie Krakowa. Stworzyliśmy więc unikalne pakiety zróżnicowane cenowo, których wykupienie to z jednej strony dbałość o krakowską zieleń, z drugiej - cenny przykład działania prospołecznego na rzecz wszystkich mieszkańców miasta. Pakiet najtańszy, czyli budka lęgowa dla ptaków to koszt 150 zł, ufundować można np. drzewo (700-1000 zł) czy pasiekę, której koszt wynosi 10 000 zł. Kwoty są tak zróżnicowane, aby dawały możliwość uaktywnienia zarówno prywatnych osób, jak i większych firm, które swoim działaniami na rzecz zieleni wyznaczają innym firmom cenny trend w kategoriach myślenia o odpowiedzialności społecznej i ekologicznej biznesu. Posiadamy również ofertę „szytą na miarę”, czyli możliwość indywidualnego doboru ceny i tego co za nią zostanie wykonane. Opcja ta jest najpopularniejszą wśród większych firm. W ubiegłym roku zgłosiło się ich do nas 7, dzięki czemu na zieleń na terenie miasta spożytkowane zostało około 50 tys. zł. Powstały więc kolejne miejsca przyczyniające się do poprawy jakości powietrza w Krakowie. Tego rodzaju współpraca ze sponsorami jest więc nie do przecenienia. Jeśli w sadzenie drzew czy krzewów są włączeni również pracownicy firm to akcja tego rodzaju ma szereg zalet. Po pierwsze są to bardzo często krakowianie. Osiągamy więc to co jest naszym celem – aktywizujemy społeczeństwo pokazując jak ważne jest wspólne działanie oraz małymi krokami budujemy w społeczeństwie przekonanie, że od mieszkańców również sporo zależy, że mogą mieć realny wpływ na poprawę jakości oraz rozbudowę miejskich terenów zielonych. Dla firm jest to niewątpliwie okazja do zorganizowania czegoś, co zintegruje pracowników, pozwoli spotkać się im na innej płaszczyźnie niż tylko służbowa. Jest to również za każdym razem pewnego rodzaju hortiterapia, podczas której dając wkład w zrównoważony rozwój miasta, pracownicy robią coś co ma również wymierne korzyści dla nich personalnie. Wydaje się to mieć ogromne znaczenie szczególnie dla osób pracujących w korporacjach np. z branży IT, gdzie większość działań służbowych to jednak statyczna praca przy komputerze.

W tym roku zachęcona zeszłorocznym sukcesem powróciła do nas większość firm współpracujących wcześniej. Można więc śmiało powiedzieć, że w wielu przypadkach przerodziło się to już w stałą współpracę, co więcej zwiększyły się również budżety przeznaczone na zielone inwestycje. W tym roku kwota pozyskana poprzez pakiety sponsorskie przekroczyła już 220 tys. zł, które przyczyniły się m.in. do utworzenia placu zabaw dla dzieci przy ul. Bohomolca, zazielenienia Parku Skalskiego, obsadzenia Ronda Chełmskiego czy wzbogacenie zieleni przy ul. Klimeckiego i Lubomirskiego. Posadzonych zostało również 2500 drzew w Lesie Tonie.

Wykupując wybrany pakiet sponsorski wspierasz krakowską zieleń. Twój udział to nie tylko poprawa jakości zieleni w naszym mieście, to cenny przykład działania prospołecznego na rzecz wszystkich obywateli Krakowa.

W zamian za pomoc finansową Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przygotuje dla ufundowanego przez Ciebie przedsięwzięcia odpowiednią tabliczkę informacyjną z podziękowaniem z danymi Fundatora.

Zapoznaj się z ofertą naszych pakietów sponsorskich