Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przeprowadził cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami dotyczący zagospodarowania Młynówki Królewskiej od ul. Rzecznej do al. Kijowskiej.
Spotkania odbywały się w Szkole Podstawowej nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku znajdującej się przy ul. Urzędniczej 65 w Krakowie. Mieszkańcom został przedstawiony aktualny stan prawny tego terenu oraz wstępne możliwości zagospodarowania zieleni. Uczestnicy spotkań zostali podzieleni na mniejsze grupy warsztatowe, w których pod przewodnictwem moderatora zastanawiali się nad funkcjami, jakie chcieliby, żeby pełniło to miejsce w przyszłości. Wszystkie zgłoszone sugestie, propozycje oraz wspólna dyskusja stały się podstawą do opracowania prezentowanej poniżej koncepcji zagospodarowania Młynówki Królewskiej. 
Poniżej prezentujemy uwagi i spostrzeżenia mieszkańców, które pojawiły się podczas dyskusji oraz pracy warsztatowej z mieszkańcami.