W dniu 30 sierpnia 2017 na Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza przy Radzie Miasta Krakowa przedstawiony został aktualny stan zaangażowania środków w ramach budżetu ZZM na rok 2017 wraz z podziałem na działania. Dane te prezentujemy również wszystkim mieszkańcom tutaj. Mamy nadzieję, że przedstawione zestawienie pozwoli w przystępny sposób na zapoznanie się z zakresem działań i wydatków Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.