Akcja "Zasadź się na ZIELEŃ"

„Zasadź się na ZIELEŃ” to cyklicznie podejmowane działania Zarządu Zieleni Miejskiej mające na celu sadzenie drzew, krzewów oraz kwiatów wspólnie z mieszkańcami Krakowa.


Akcja pod tą właśnie nazwa wykrystalizowała się wiosną 2017 roku, jako odpowiedz na pojawiające się w tamtym czasie masowe wycinki drzew. Zarząd Zieleni Miejskiej dając im odpór i zwracając uwagę na potrzebę troski o zieleń w mieście zapraszał mieszkańców do wspólnych akcji sadzenia. Każde wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem krakowian, którzy towarzyszyli nam nawet mimo niesprzyjającej pogody. Wspólnie posadziliśmy las na uroczysku Wiszówka oraz na uroczysku Skotniki, krzewy i kwiaty na ul. Focha, Ćwiklińskiej, Boruty-Spiechowicza, Na Błoniach oraz posialiśmy łąki kwietne przy ul. Podgórskiej, Zabłocie, Bernardyńskiej czy w Parku Jordana. Wszystkie tego rodzaju wydarzenia mają ogromne znaczenie, ponieważ oprócz zazieleniania sprzyjają aktywizacji mieszkańców, którzy jeśli tylko da im się taką możliwość bardzo chętnie włączają się w działania realnie poprawiające jakość życia w naszym mieście.

Akcja „Zasadź się na Zieleń” miała kilka celów – po pierwsze, wyszliśmy naprzeciw prastarej potrzebie człowieka –  wspólnego sadzenia i uprawiania ziemi. Wielu z nas nie ma takiej możliwości, mieszkamy często w bloku i jedyna przestrzeń zielona to ta wspólna przed naszym oknem. Nie jest to jednak prywatna działka, na której możemy poszaleć z łopatą, grabkami, posprzątać czy coś przekopać. Chcieliśmy dać taką możliwość mieszkańcom, a z drugiej strony – zaangażować ich, żeby widzieli jak ciężką i  ważną pracą jest sadzenie i uprawa roślin, żeby mogli aktywnie w tym uczestniczyć od samego początku. Chcieliśmy też podkreślić wagę zieleni, jeśli chodzi o miasto, bo jej ilość na terenach prywatnych kurczy się dość szybko. Świadomi mieszkańcy będą chętniej dbali o tę przestrzeń wspólną. – podkreśla Piotr Kempf dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

„Zasadź się na ZIELEŃ” jest więc akcją, w której na szczególne podkreślenie zasługuje walor edukacyjny. Sadzenie drzew i krzewów przez całe rodziny sprzyja zakorzenieniu takiej potrzeby w młodych krakowianach już od najmłodszych lat. To oni bowiem będą w przyszłości mieli wpływ na kształt i jakość życia w naszym mieście a edukacja poprzez działanie jest najlepszym sposobem na przekazywanie postaw, wartości i ideałów.

W tegorocznej edycji akcji zostało posadzonych:

drzewa – ponad 2000 sztuk

krzewy – 300 tys. sztuk.

łąki kwietne – ponad 10 ha.

lasy – ok. 4 ha.

„Zasadź się na ZIELEŃ” jest kontynuowana również tegorocznej jesieni.
Wspólnie sadziliśmy las z mieszkańcami 28.10 (sobota) na uroczysku "Kujawy" (Nowa Huta).
W listopadzie (25.11) mieszkańcy towarzyszyli nam na Młynówce Królewskiej sadząc m.in. proso ozdobne oraz cebule ozdobnego czosnku.                                                                                             Sadzenie lasu na "Uroczysku Skotniki"

                                                                                          Sadzenie krzewów przy ul. Boruty-Spiechowicza


                                                                                      Sianie łąki kwietnej w Parku Lotników Polskich