W dniu dzisiejszym rozpoczynamy prace przy realizacji zadania zagospodarowanie Parku Duchackiego. Zgodnie z decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków, zostaną usunięte drzewa głównie z powodu złego staniu fitosanitarnego. Prace te poprzedziły szerokie konsultacje z mieszkańcami oraz organizacjami ekologicznymi. Efektem spotkań jest ograniczenie ilości usuwanych drzew, pozostawienie niektórych zamierających oraz martwego już drewna co na pewno przyczyni się do wzrostu bioróżnorodności w parku a także przesadzenie prawie 30m2 krzewów.
Prace budowlane rozpoczną się w drugiej połowie roku, jednak zabiegi wykonujemy już teraz, ze względu na nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności
, która mówi o zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzkiego.
Prace zostaną zakończone przed okresem lęgowym ptaków. Prosimy o wyrozumiałość.