W dniu 17 lutego 2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami Krakowa dotyczące propozycji zagospodarowania terenu wokół Zalewu Bagry a przede wszystkim ich wschodniej części. Celem spotkania było określenie realnych potrzeb dotyczących przyszłego charakteru tego miejsca. Uczestnicy konsultacji zostali podzieleni na cztery grupy. Każda wypracowała najistotniejsze elementy mające stać się podstawą stworzenia najlepszego rozwiązania architektoniczno-krajobrazowego dla Zalewu Bagry.


Poniżej prezentujemy raport będący podsumowaniem konsultacji społecznych.
Raport

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji studenci Politechniki Krakowskiej oraz uczelni chorwackich opracowali pięć koncepcji zagospodarowania wschodniej części Zalewu Bagry. 31 marca 2017. w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa odbędzie się głosowanie mające na celu wybór jednej z zaprezentowanych koncepcji. Plan spotkania:

  • 15:00 – 17:00 – prezentacja prac studentów Politechniki Krakowskiej i uczelni chorwackich + głosowanie publiczności
  • 17:00 – 18:00 – obrady i głosowanie Jury
  • 18:00 – ogłoszenie wyników konkursu i zakończenie