W związku z wprowadzeniem przez Wojewodę Małopolskiego, trzeciego najwyższego stopnia alarmowego dla zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza na terenie Miasta Krakowa, Prezydent Miasta Krakowa zaapelował do władz i mieszkańców gmin ościennych oraz działających na terenie miasta zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii o ograniczenie w najbliższych dniach czynności, które przyczyniają się do powstawania smogu.
Pełna treść apelu::

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gmin Ościennych i Krakowa!

W związku z wprowadzeniem przez Wojewodę Małopolskiego, trzeciego stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza na terenie Miasta Krakowa oraz rejestrowanymi na stacjach monitoringu WIOŚ, ponadnormatywnymi stężeniami pyłu w powietrzu, zwracam się do Państwa Wójtów i Burmistrzów z prośbą o rozpowszechnienie mojego apelu wśród mieszkańców Państwa Gmin. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi, w ciągu najbliższych 48 godzin na jakość spalanego w piecach węgla oraz przypomnienie o całkowitym zakazie spalania odpadów domowych.
Proszę również o zwrócenie uwagi, właścicielom nieruchomości w obrębie, których znajdują się kominki opalane drewnem, nie będące jedynym źródłem ogrzewania mieszkań, by rozważyli możliwości czasowego zaprzestania ich użytkowania.

Osoby dojeżdżające do pracy spoza granic naszego miasta, proszę w miarę możliwości o pozostawienie pojazdów jak najbliżej węzłów komunikacyjnych i korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej. Przypominam, że w obecnej sytuacji kierowcy samochodów osobowych mogą korzystać z darmowej komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej na podstawie dowodu rejestracyjnego auta.
W obrębie granic administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków, Straż Miejska została zobowiązana przeze mnie do podjęcia wzmożonych kontroli palenisk domowych. Proszę, by w przypadku uzasadnionego podejrzenia dotyczącego spalania śmieci lub odpadów, niezwłocznie skontaktować się z dyżurnym Straży Miejskiej pod nr 986.
Takie działania pomogą w częściowym ograniczeniu stężeń zanieczyszczeń, które zalegają nad Krakowem, gminami ościennymi i całą Małopolską.

Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa