Drukuj
Odsłony: 2120

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaprasza do składania ofert dotyczących opracowania studiów wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie udokumentowanego doświadczenia w postaci co najmniej 10 dokumentacji aplikacyjnych dla projektów inwestycyjnych, które uzyskały dofinansowanie ze środków europejskich, w tym co najmniej 5 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 lub na lata 2014-2020.Park Reduta
Park Duchacki
Park Zabłocie: Stacja - Wisła