Akademia Młodego Krakowianina to projekt pilotażowy, skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy I-III). Ma na celu kreowanie wizerunku Krakowa jako gminy społecznie odpowiedzialnej, zaangażowanej w edukowanie dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie ekologii, bezpieczeństwa, a także tematyce związanej z funkcjonowaniem miasta jako nowoczesnej metropolii. Projekt, oprócz kształtowania wśród najmłodszych postaw prospołecznych i proekologicznych, umożliwia realizację zainteresowań kulturalnych
i sportowych.


W ramach projektu dzieci będą mogły poznać specyfikę i profil działalności instytucji i spółek miejskich, którymi kieruje samorząd, poszerzyć wiedzę na temat infrastruktury miejskiej, gospodarki odpadami, czy krakowskich wodociągów. Będą mogły poznać nowe, spektakularne obiekty w Krakowie i odkryć nieznane dotąd zielone miejsca w przestrzeni miejskiej.

Akademia Młodego Krakowianina, w swoim założeniu posiłkuje się już istniejącymi działaniami spółek i instytucji miejskich nakierowanymi na najmłodszych mieszkańców miasta. Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Kraków – Urząd Miasta Krakowa oraz  merytoryczne jednostki i spółki miejskie: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Straż Miejska, Zarząd Zieleni Miejskiej, Agencję Rozwoju Miasta/Tauron Arena Kraków; Krakowskie Biuro Festiwalowe, Zarząd Infrastruktury Sportowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Do udziału w pierwszej, pilotażowej edycji Akademii Młodego Krakowianina zaproszonych zostanie 20 szkół samorządowych, rozmieszczonych w  najstarszych historycznie rejonach Krakowa. Projekt startuje 29 września br., będzie trwał do 31 maja 2017 r.