W dniu 15 października 2016 r zakończyło się głosowanie mieszkańców na prace wyłonione w konkursie studialnym na zagospodarowanie terenu Zakrzówka. Mieszkańcy mogli wybrać jedną spośród czterech nagrodzonych prac. Głosowanie trwało od 1 października. Prace poddane ocenie mieszkańców dostępne były na stronie Zarządu Zieleni Miejskie w Krakowie – www.zzm.krakow.pl.

W trakcie 2-tygodniowego okresu głosowania prezentowane były również w szklanym pawilonie, który odwiedzać można było: w pierwszym tygodniu na Zakrzówku, w drugim zaś w centrum miasta , przy Muzeum Narodowym. Odbyły się również dwie debaty otwarte z udziałem mieszkańców, strony społecznej, organizacji ekologicznych, jak również autorów nagrodzonych prac i przedstawicieli Miasta.

W wyniku głosowania pierwsze miejsce  z ilością 8742 oddanych głosów zajęła praca nr 1  - II miejsce w konkursie – zespół projektowy w składzie: Aldona Kret OFFTEORIA, Katarzyna Elwart, Katarzyna Janicka.

Drugie miejsce – praca nr 3 z ilością  4624 oddanych głosów - III miejsce w konkursie – zespół projektowy w składzie: Maciej Siuda Pracownia Projektowa OOA, Pracownia Architektury Krajobrazu Marta Tomasiak.

Trzecie miejsce – praca nr 22810 oddanych głosów - III miejsce w konkursie – zespół projektowy w składzie: Aleksandra Boniecka, Zuzanna Szpocińska, Tomasz Marciniewicz.

Czwarte miejsce – praca nr 41924 oddanych głosów - wyróżnienie w konkursie – zespół projektowy Grupa Projektowa CCLA-Creatio Continua Landscape Architects w składzie: mgr inż.  arch. Agnieszka Duda, mgr inż. arch.,  arch. krajobrazu Wojciech Kawalec, mgr inż. arch. krajobrazu Laura Klimczak, mgr inż. arch. krajobrazu Sebastian Kochel, mgr inż. arch. krajobrazu Jan Kocieniewski, dr inż. arch.,  arch. krajobrazu Miłosz Zieliński.

Łączna ilość oddanych głosów – 18100.

Wyniki przeprowadzonego głosowania potwierdzają tym samym werdykt Jury.

Kolejnym krokiem jaki podejmie Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie będzie ogłoszenie w bieżącym roku przetargu na projekt budowlany wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Do konsultacji przy jego tworzeniu powołany zostanie zespół zadaniowy w skład którego wejdą: przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, Urzędu Miasta Krakowa oraz osoby wyznaczone przez Radę Dzielnicy VIII, na której terenie powstać ma Park Zakrzówek. Ponadto Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie poprosi o uczestnictwo przedstawicieli  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Małopolskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz autorów zwycięskiej koncepcji.