W dniu 23 września zainaugurowaliśmy w Parku Bednarskiego wspólnie ze Stowarzyszeniem Podgorze.pl oraz Radą Dzielnicy XIII "XV Podgórskie Dni Otwartych Drzwi". Przygotowanym wydarzeniem uczciliśmy również 120-lecie powstania Parku. Pięknym wprowadzeniem były odczytane wspomnienia założyciela - Wojciecha Bednarskiego, po których nastąpił brawurowy występ Orkiestry Dętej Solvay. Zaprezentowaliśmy również wystawę pokazującą zarówno to historyczne oblicze parku jak i plany na przyszłość związane z rewitalizacją parku. Plansze zaprezentowane podczas krótkiej wystawy plenerowej zobaczyć będzie można również na Podgórzu. O konkretnej dacie i miejscu poinformujemy wkrótce. Póki co plansze dostępne będą na naszej stronie internetowej.