Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pobliżu Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1
Pełne informacje na stronach BIP-u konkurs

Odpowiedzi na pytania przesłane droga elektroniczną - zobacz


Wyniki konkursu

Wszystkie prace prace można oglądać w Naszej siedzibie.

I miejsceII miejsce
III miejsce
Wyróżnienie