Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pobliżu Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.


Pełne informacje na stronach BIP-u konkurs

Wszystkie prace prace można oglądać w Naszej siedzibie.

I miejsceII miejsce
III miejsce
Wyróżnienie