W dniu 15 września ogłoszone zostały wyniki konkursu projektowego na opracowanie "Koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku Młynówka Królewska po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze". Wyróżniono cztery prace spośród 7 nadesłanych na konkurs.
I miejsce i nagrodę w wysokości 20 000 zł przyznano zespołowi w składzie:

Pracownia Architektury Krajobrazu Marta Tomasiak
Maciej Siuda Pracownia Projektowa
plansze do pobrania w oryginalnej rozdzielczości

Uzasadnienie Jury:

Pierwsza nagroda została przyznana ze względu na trafność i atrakcyjność rozwiązań oraz otwartość kompozycji i rozwiązań funkcjonalnych. Projekt zawiera wszystkie wymagane w regulaminie przez organizatora elementy, uwzględniono komunikację miejsca z otoczeniem oraz harmonijnie ukształtowano przestrzeń przyszłego otwartego placu. Zaprojektowany teren pozwala na organizację wydarzeń kulturalnych, m.in. targów śniadaniowych czy imprez wynikających z działalności zlokalizowanej w pobliżu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Dodatkowo autorzy przewidzieli przestrzeń na montaż tymczasowej sceny lub wiaty. Cokół po pomniku Koniewa zaadaptowano na punkt widokowy pozwalający na podziwianie otoczenia i terenu Parku Młynówki Królewskiej. Doceniono też  etapowanie realizacji inwestycji uwzględniające planowaną przebudowę ul. Armii Krajowej oraz autorskie podejście do tematu elementów małej architektury.

Przyznano również dwie równorzędne II nagrody w wysokości 7 500 zł dla zespołów:

Jacek Janus
Joanna Kowalczyk

plansze do pobrania w oryginalnej rozdzielczości

Uzasadnienie Jury:

Pracę nagrodzoną drugim miejscem ex aequo wyróżnia ciekawe rozwiązanie cokołu po pomniku Koniewa. Został on z dwóch stron obudowany zieloną ścianą i zaadaptowany na miejsce organizacji wydarzeń kulturalnych. W projekcie nawiązano do roślinności łęgowej, a dawny przebieg Młynówki Królewskiej zaznaczono przy pomocy żywego wiklinowego płotku. Wykorzystane w projekcie rośliny nie tylko zdobią teren, ale także poprzez swoją barwę nawiązują do pobliskiej siedziby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ponadto w interesujący sposób wykorzystano porośnięte pnączami gabiony o różnym przeznaczeniu. Wypełnione kamieniami stanowią element izolacji wizualnej od ul. Armii Krajowej, te wypełnione odpowiednio drążonymi pniami przybierają formę hoteli dla owadów.

oraz zespół:

Iwona Zielińska
Paulina Bandura
Magdalena Filipiak
Grzegorz Kochanowski

plansze do pobrania w oryginalnej rozdzielczości

Uzasadnienie Jury:

Drugie miejsce zajęła ex aequo praca nawiązująca w nieszablonowy sposób do znajdującej się w sąsiedztwie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Zaproponowano tu organizację pokazów wodnych przy użyciu technologii Rainworks Invisible Spray. Jest to preparat tworzący powłokę pojawiającą się na powierzchni placu dopiero pod wpływem wody. Substancja jest w pełni biodegradowalna a wzory utrzymują się do czterech miesięcy. Przewidziano duży procent powierzchni biologicznie czynnej. Interesującym elementem jest również wijący się przez założenie pas łąki kwietnej. Zaprojektowano też miejsce na hotele dla owadów.

Nie przyznano III nagrody, za to przyznano wyróżnienie o wartości 2 500 zł dla zespołu w składzie:

Natalia Zborowska
Ilona Fiołek
Dariusz Kowal

plansze do pobrania w oryginalnej rozdzielczości

Uzasadnienie Jury:

Projekt nagrodzony wyróżnieniem zakłada stworzenie nowoczesnego miejsca „otwartego” na otaczający go krajobraz miejski. W celu zapewnienia możliwości rekreacji zaprojektowano sezonowo wieszane hamaki. Interesującym elementem jest pomysł wykorzystania cokołu po byłym pomniku Koniewa. Zostanie on obudowany konstrukcją stalową, tworzącą wielofunkcyjną formę pozwalającą na stworzenie kina letniego, galerii czy miejsca pokazów świetlnych. Ciekawy pomysł stanowią także mobilne siedziska, które dają możliwość zwiększenia wolnej przestrzeni placu.