W ramach Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie działa od początku roku specjalny zespół, do którego zadań należy konserwacja i utrzymanie zieleni w dwóch najbardziej znanych krakowskich parkach – Parku Jordana i Parku Krakowskim. W skład zespołu wchodzi 5 pracowników. Do ich dyspozycji poza podstawowym wyposażeniem ogrodniczym jest jedna nowoczesna maszyna wielofunkcyjna firmy Kärcher oraz specjalistyczny ciągnik John Deere. Ich zakres działań jest bardzo szeroki  - od kompleksowej pielęgnacji trawników po konary drzew.

Już po pierwszych miesiącach pracy zespołu widać, że ta formuła utrzymania doskonale sprawdza się na terenie parków wymagających szczególnej pielęgnacji. Być może w kolejnych latach do zespołu dołączą kolejni pracownicy, dzięki czemu pod opieką zespołu znajdą się np. równie ważne dla krakowian Planty.