W poniedziałek, 27 czerwca o godz. 18:00 w Sali Audiowizualnej MOCAK-u, odbędzie się spotkanie konsultacyjne połączone z prezentacją projektu posadowienia rzeźb artystki dla Pokoju UNESCO - Hedvy Ser - w przestrzeni miejskiej Krakowa.

Organizatorami spotkania są: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej, Wydziałem Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej.

Spotkanie ma na celu przedstawianie idei posadowienia rzeźb z brązu, ofiarowanych przez uznaną francuską artystkę o polsko-żydowskich korzeniach – Hedvę Ser – Miastu Kraków. Oprócz samej artystki, w spotkaniu wezmą udział: przedstawiciele Wydziału Architektury Wnętrz ASP, Zarządu Zieleni Miejskiej, Pracowni Konserwacji Zabytków „ARKONA”, Krakowskiego Biura Festiwalowego, a także studenci biorący udział w całorocznym seminarium z artystką dedykowanemu projektowi posadowienia rzeźb w przestrzeni Bulwaru Kurlandzkiego.

Cztery rzeźby z brązu, prezentowane na wystawie „Destrukcja i odrodzenie” w Żydowskim Muzeum Galicja w 2014 roku, zostały przekazane w darze miastu Kraków z intencją utworzenia swoistego skweru pamięci, ogrodu refleksji.

Prace nad walorami pejzażowymi, wydobyciem wymiaru symbolicznego instalacji rzeźb w przestrzeni miasta oraz społecznego rezonowania realizacji połączyły kilka instytucji miejskich z Akademię Sztuk Piękny w Krakowie. Inaugurację wspólnie wypracowanego projektu wstępnie zaplanowano na wiosnę przyszłego roku. Przygotowaną prezentację nt. proponowanej ekspozycji dzieła podczas poniedziałkowego spotkania przedstawią  zaproszeni goście, gdzie wspólnie będą konsultować ostateczny kształt realizacji projektu.

Hedvy Ser to uznana francuska artystka, uhonorowana w 2011 roku tytułem Artysty UNESCO na rzecz Pokoju. Wspomniana wystawa była pierwszą ekspozycją jej prac w Polsce. Rzeźby Ser to surowe 350-kilogramowe bryły, wykonane z brązu. Tworzą cykl, będący w zamierzeniu artystki symboliczną interpretacją losów społeczności żydowskiej w Polsce. Pozostająca pod silnym wpływem myśli kabalistycznej rzeźbiarka tworzy prace, które starają się uchwycić leżący u podłoża rzeczywistości proces następowania po sobie i przenikania się zjawisk destrukcji i odbudowy, dezintegracji i harmonii, zagłady i odrodzenia. Rzeźby Hedvy Ser są artystycznymi przestawieniami poszczególnych faz tego nieskończonego cyklu destrukcji i odbudowy. Wyrażają one pełne nadziei przekonanie artystki o tym, że rozpad jakiejś formy istnienia niezmiennie pociąga za sobą powstanie nowej, że destrukcja jest w istocie warunkiem koniecznym odbudowy. Zdegradowany świat ma w sobie moc, żeby się odrodzić.

Artystka często odwiedza Kraków (od paru lat wszystkie swoje rzeźby odlewa w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych). Zwykle przy tej okazji spotykała się z grupą studentów pracujących nad projektem usadowienia rzeźb w przestrzeni Krakowa. Projekt uwzględniający nie tylko samo posadowienie brył, ale również aranżację przestrzeni i stworzenie swego rodzaju ogrodu został opracowany przez studentów Wydziału Architektury Wnętrz krakowskiej ASP pod kierunkiem Profesor Joanny Kubicz we współpracy z artystką.

W projekt zaangażowane są także jednostki miejskie: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.