W związku z dużą ilością zgłoszeń od mieszkańców zaniepokojonych występującą na wielu terenach wysoką, niekoszoną od początku sezonu trawą, informujemy, że akcja koszenia trawników ruszyła na terenie większości miasta wraz z początkiem maja.

Opóźnienia w koszeniu wynikają ze zmian i wprowadzenia w tym roku nowego systemu utrzymania tzw. Systemu „Utrzymaj standard”. Jest to forma 3-letniej umowy ryczałtowej, w ramach, której wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania podległej mu zieleni wedle ustalonych w specyfikacji standardów. Oznacza to po pierwsze docelowo znacznie wyższą jakość utrzymania zieleni w mieście, ale również co nie mniej istotne ciągłość w utrzymaniu zieleni przez kolejne lata(nie jak do tej pory co roczne wyłanianie wykonawców w przetargach).
I tak w przypadku trawy oznacza to, że w parkach, zieleńcach, rondach i przy drogach powiatowych nie może być ona wyższa niż 5-10 cm, zaś na pozostałych terenach (ogródki jordanowskie, tereny osiedlowe, pozostałe pasy drogowe) ma mieć wysokość nie wyższą niż 5-15 cm. Za standard w utrzymaniu trawników uznawane jest również posiadanie odpowiedniego sprzętu tj. takiego, który wjeżdżając na trawniki w celu ich koszenia nie będzie jednocześnie go niszczył. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu go w specjalne opony bezbieżnikowe.
System "Utrzymaj Standard" to system utrzymania, w którym najkorzystniejszy jest stosunek jakości do ceny.
Jak we wszystkich pionierskich procederach wyłonienie wykonawcy spełniającego wymogi tego systemu nie jest łatwe, dlatego dla sześciu dzielnic Krakowa (I, II, V, VII, XVI i XVII ) konieczne było powtórzenie przetargów. Ich utrzymanie według nowego systemu ruszy najpóźniej z końcem czerwca. Do tego czasu utrzymywanie zieleni odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.