W dniu 15.12.2015 o godz. 16.00 odbyło się pierwsze z serii spotkań z mieszkańcami Krakowa w ramach cyklu „Co w trawie piszczy”. Spotkania te mają na celu informowanie mieszkańców o aktualnych działaniach Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ale również ich angażowanie w tematykę zieleni w mieście poprzez stworzenie swego rodzaju „Zielonej Rady Krakowa”. Spotkania te będą kontynuowane w nowym roku. O terminie kolejnego spotkania poinformujemy na stronie i fanpage’u Zarządu.

- prezentacja