Od kilku dni nad Krakowem unosi się gęsta warstwa smogu. Stężenie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 odnotowane na stacjach pomiarowych: Kraków – Aleja Krasińskiego, Kraków – Nowa Huta przekracza 200 µg/m3. Jest to znacznie więcej niż dopuszczają normy – 50 µg/m3 dla PM10 i 25 µg/m3 PM2,5. Oznacza to konieczność ogłoszenia II stopnia zagrożenia smogowego.

http://krakow.pl/aktualnosci/195274,26,komunikat,informacja_o_zanieczyszczeniu_powietrza.html

W związku z powyższym Prezydent Jacek Majchrowski wprowadził czasowe ograniczenie ruchu dla samochodów powyżej 3,5 tony w obrębie 2 obwodnicy Krakowa. Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza tj. dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, a także osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, z chorobami alergicznymi skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń, a osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe leki i stosować się do zaleceń lekarzy.

http://krakow.pl/aktualnosci/195316,26,komunikat,smog__bedzie_zakaz_wjazdu_do_centrum.html

Apeluje On również do mieszkańców Krakowa o ograniczenie korzystania z transportu samochodowego i wykorzystywanie w większym stopniu z komunikacji miejskiej. Zwraca się również do użytkowników pieców węglowych oraz kominków, by w związku z nasilającym się zanieczyszczeniem, jeśli istnieje taka możliwość, ograniczyli korzystanie z nich dla dobra swojego i innych mieszkańców Krakowa.

http://krakow.pl/aktualnosci/195324,26,komunikat,apel_prezydenta_miasta_krakowa_jacka_majchrowskiego.html

W ramach działań interwencyjnych liczyć się trzeba również ze zwiększonymi kontrolami palenisk przez Strażników Miejskich oraz samochodów przez pracowników ZIKIT.

http://krakow.pl/aktualnosci/195317,26,komunikat,bedzie_wiecej_kontroli_piecow__wideo%7Czdjecia_.html

Miejmy nadzieję, że wszystkie te skomasowane działania przyczynią się do poprawy powietrza nad Krakowem.