Pomnik Solidarności "Bądź wierny, idź" - komunikat

Przejęcie w posiadanie obiektu "Pomnik Solidarności 'Bądź wierny, idź'"

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, że w związku z nieujawnieniem właściciela/zarządcy rzeźby – „Pomnik Solidarności „Bądź wierny, idź”  w Krakowie – Nowej Hucie planowane jest objęcie przedmiotowego obiektu w posiadanie w dniu 27.05.2024 r. godz. 11.00. Pomnik pierwotnie zlokalizowany przed halą walcowni zgniatacz Huty im. Tadeusza Sendzimira, obecnie usytuowany na skwerze budowniczych Nowej Huty w Krakowie (po prawej stronie Placu Centralnego, obok NCK) na działce 20/32, obręb NH – 48, jednostka ewidencyjna Nowa Huta.


pomnik Solidarności