Wystawa przy M1

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy „KRAJOBRAZ O KTÓRYM MARZYSZ...." Już 30.05.2023r. o godzinie 17.00 w pasażu Centrum Handlowego M1!
Wernisaż będzie przedstawiał projekty dla Parku Woźniców i Parku Bonarka stworzone przez studentów architektury krajobrazu Politechniki Krakowskiej. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do zobaczenia tej niepowtarzalnej wystawy. 
Park Woźniców to niezagospodarowany teren zieleni na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny o częściowo nieuregulowanej strukturze własnościowej działek, których regulacja pozwoli w przyszłości w całości zagospodarować teren i w efekcie utworzyć jeden z najdłuższych w Krakowie parków o powierzchni ok. 19,3 ha.

Głównym celem projektu będzie utworzenie tzw. zielonego korytarza łączącego Park Lotników Polskich z Łąkami Nowohuckimi, zgodnie z obowiązującymi dokumentami planistycznymi, w tym m. in. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Czyżyny Łęg”. Docelowo przyszłe zagospodarowanie terenu ma posłużyć wszystkim krakowianom.

Park Woźniców składa się z części zachodniej* i wschodniej. W części wschodniej na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie opracowywana jest koncepcja zagospodarowania terenu w ramach zadania „Park Woźniców w Czyżynach” (kolor zielony) oraz projekt budowlany w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego „Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu-ścieżka zdrowia” (kolor niebieski).