Ul. Łokietka - działania wycinkowe oraz świadkowania drzew

To zawsze trudne decyzje i trudne informacje. Sprawa dotyczy więcej niż jednego drzewa, w tym niestety również okazów dużych, dlatego oprócz standardowej, cyklicznej informacji na BIP ZZM chcemy przekazać ją również tutaj wskazując powody decyzji. 

Do końca miesiąca przy ul. Łokietka w Kraków PL na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Krakowa prowadzone będą działania wycinkowe oraz świadkowania drzew. Powyższa decyzja dotyczy 15 drzew, z których 6 zostanie wyciętych ze względu na bardzo zły stan fitosanitarny i stwarzane niebezpieczeństwo, a 9 okazów pozostawionych w formie tzw. drzew świadków.

Drzewa, które zostaną wycięte to jedna wiśnia ptasia oraz 5 klonów jesionolistnych. Są to drzewa zamierające, z widocznymi śladami żerowania owadów, z bardzo mocnym posuszem, a także z widocznymi na pniach owocnikami grzybów pasożytniczych. Zaobserwowano również liczne nieprawidłowości dotyczące pni drzew takie jak zrakowacenia, ubytki wgłębne, czy pęknięcia szczelinowe z wypróchnieniami. Z uwagi na naturalny charakter tego miejsca kłody wyciętych drzew pozostaną na miejscu do naturalnego rozkładu w formie martwego drewna. Dziewięć drzew, w tym okazałe topole kanadyjskie, klony jesionolistne, robinie białe i wiśnie ptasie zaplanowane są do „wyświadkowania”, tak aby w dalszym ciągu mogły pełnić ważne funkcje ekosystemowe w tym miejscu. Wszystkie prace wykonywane są pod nadzorem oficera ds. drzew oraz przyrodnika, tak aby potwierdzić możliwość ich przeprowadzenia. W przypadku obecności chociażby gniazd ptaków podejmowane będą oczywiście decyzje dotyczące wstrzymania prac przy konkretnych drzewach.
Kolejnym krokiem będą nasadzenia. W tym miejscu przy ul. Łokietka posadzimy 15 drzew, a istniejąca zieleń zostanie wzmocniona poprzez nasadzenia ponad 300 krzewów oraz 900 bylin.