Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nieograniczony, dwuetapowy, realizacyjny Konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na opracowanie koncepcji formy przestrzennej upamiętniającej Orlęta Lwowskie w planowanym parku przy ul. Karmelickiej w Krakowie.


Forma przestrzenna ma upamiętniać symbol niezłomnej walki o wolność i niepodległość Polski czyli Orlęta Lwowskie – małych ciałem, ale wielkich duchem i odwagą młodych bohaterów wojennych spontanicznie i ofiarne broniących miasto Lwów w latach 1918-19.

Planowana lokalizacja formy przestrzennej nawiązuje do faktu, że stąd w listopadzie 1918 r. wyruszyły na odsiecz Obrońcom Lwowa pierwsze regularne oddziały Wojska Polskiego, o czym przypomina pamiątkowa tablica na froncie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - dawnych koszar wojskowych.

Forma przestrzenna oraz jej przesłanie powinny przemawiać również do młodego pokolenia. Istotnym warunkiem jest, aby projektowana instalacja artystyczna miała charakter kameralny, o ograniczonej skali i wpisywała się w zaprojektowany układ kompozycyjny powstającego parku im. Wisławy Szymborskiej.

  • Sąd konkursowy:

prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, Sędzia Przewodniczący,

dr hab. Maciej Aleksandrowicz, prof. ASP, Dyrektor Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ,  Sędzia Referent,

Hedva Ser - artystka UNESCO na rzecz Pokoju

prof. Sławomir Ratajski, Dziekan Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie

prof. dr hab. Jan Tutaj – Dziekan Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie

dr hab. Rafał Rychter, prof. ASP - Dziekan Wydziału Rzeźby ASP w Warszawie

dr Agnieszka Łakoma, Plastyk Miasta

arch. Tomasz Bobrowski, Główny Architekt Miasta

Adam Macedoński, Komitet Budowy Pomnika „Orląt – Obrońców Lwowa”

Mariusz Graniczka, Komitet Budowy Pomnika „Orląt – Obrońców Lwowa”

Konrad Firlej, Komitet Budowy Pomnika „Orląt – Obrońców Lwowa”

Marcin Gajda, Gajda Architektura Krajobrazu, projektant parku przy ul. Karmelickiej

Zastępcy sędziów konkursowych:

Katarzyna Olesiak, Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

Piotr Kempf, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
  • Harmonogram konkursu:

Ogłoszenie Konkursu - 15 marca 2023

Termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu - 24 marca 2023

Termin publikacji wyjaśnień - 29 marca 2023

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - 5 kwietnia 2023 do godz. 13:00

Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie i zaproszeń do złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu - 14 kwietnia 2023

Termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu - 21 kwietnia 2023

Termin publikacji odpowiedzi na pytania - 28 kwietnia 2023

Termin złożenia opracowań studialnych w Etapie 1 Konkursu - 26 maja 2023 do godz. 13:00

Rozstrzygnięcie Etapu 1 Konkursu - 12 czerwca 2023

Termin składania zapytań o wyjaśnienie zapisów Regulaminu Konkursu -23 czerwca 2023

Udzielenie odpowiedzi na pytania -7 lipca 2023

Termin złożenia prac konkursowych w Etapie 2 Konkursu - 25 sierpnia 2023 do godz. 13:00

Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej - 12 września 2023

 
Załączniki do pobrania znajdują się tutaj:
https://zzm.krakow.pl/przetargi.html?task=szczegolyPrzetarg&id=867