Dofinansowanie do realizacji zadania „Park Rzeczny Tetmajera” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie otrzymał dofinansowanie do realizacji zadania „Park Rzeczny Tetmajera” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt zadania objętego dofinansowaniem wynosi 6 294 000 zł. Przyznana dotacja z budżetu państwa to 5 000 000 zł, reszta kosztów zostanie pokryta ze środków budżetu Miasta Krakowa.

Inwestycja obejmuje rewitalizację i zagospodarowanie terenów wzdłuż ul. Włodzimierza Tetmajera, w tym:

- montaż elementów małej architektury (m.in. zestawy piknikowe, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, urządzenia siłowni zewnętrznej, huśtawki, tablice informacyjne i edukacyjne, płotek),

- nasadzenia zieleni i wykonanie rabat z betonowych prefabrykatów.

- budowę budynku sanitariatu w pobliżu zbiornika Pasternik, pergoli z częściowym zadaszeniem oraz drewnianej altany

- wykonanie trejażu w obrębie stawu i w pobliżu budynku sanitariatu,

- wykonanie nawierzchni, ścieżek oraz pływających pomostów na przeciwległych brzegach zbiornika.