Drzewa w ciągach komunikacyjnych!

Każde drzewo w mieście pełni bardzo ważne funkcje ekosystemowe niezależnie od lokalizacji.


O konkretnych wartościach w tym zakresie przeczytacie m.in. na przygotowanej w ramach projektu unijnego stronie Life Urbangreen: https://krakow.lifeurbangreen.eu/pl/. Sprawdzicie tutaj m.in. ile zanieczyszczeń pochłania dane drzew oraz jak wygląda „skuteczność” drzew w zależności od ich gatunku. Są jednak drzewa, które ze względu na swoją lokalizację mają szczególne znaczenie – drzewa w ciągach komunikacyjnych. Przy ruchliwych ulicach, przy chodnikach czy w pasach drogowych rosną drzewa, których rola jest niezmiernie ważna, ale są to również te drzewa, które w mieście mają najtrudniej.Działania mające na celu poprawę warunków siedliskowych takich drzew prowadzone są systematycznie w ramach bieżącego utrzymania. Jest to praca wykonywana w trybie ciągłym i przy współpracy z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Jak przebiega i co jest ważne przy jej planowaniu?

- poszerzanie okienek, w których rosną drzewa przeprowadzane jest w porozumieniu z ZDMK w momencie planowanych remontów chodników, ciągów pieszych itp. Poprawa warunków siedliskowych drzew wykonywana jest wtedy kompleksowo na całym odcinku planowanego remontu. Takie działania wykonane zostały wzdłuż fragmentu ul. Szlak, czy przy ul. Straszewskiego. Przed rozpoczęciem prac remontowych w kontakcie z ZDMK, na spotkaniu w terenie ustalamy zakres możliwego powiększenia okienka.

- usuwanie płyt chodnikowych, poszerzanie okienek przy poszczególnych okazach drzew przeprowadzane jest sukcesywnie na terenie całego @kraków.pl Niekiedy wymaga to uzgodnień z władzami konserwatorskimi. Tak jest chociażby przy ul. Szerokiej. Niekiedy jedynie ustalenia zakresu prac i jego zaplanowaniu wspólnie z zarządcą chodnika.

- wzdłuż ulic m.in. Karmelickiej, Zwierzynieckiej, Siemiradzkiego, Rakowickiej Poselskiej, Tarłowskiej okienka, w których rosną drzewa były czyszczone, spulchniana była w nich gleba, usuwana niepotrzebna już agrowłóknina. Górna warstwa przykryta została zrębkami, które rozkładając się odżywiają glebę.

Wiele z lokalizacji, w których okienka zostały poszerzone, bądź stworzone w ramach odbetonowania przestrzeni, zgłoszonych zostało również przez Was. Takie działania realizowane są także w ramach BO Kraków zrywa z betonem. Sosna przy moście Dębnickim, tuż nieopodal graby przy ul. Madalińskiego to drzewa, które dumnie zajęły miejsce chodnika. W listopadzie w nowym okienku przy ul. Studenckiej pojawi się lipa srebrzysta ‘Varsaviensis’. Każda taka lokalizacja jest przez nas analizowana pod kątem możliwości rozsądnego zaplanowania działań. To co bowiem bardzo istotne – to rozpatrywanie takich działań bardzo indywidualnie zwłaszcza w przypadku dużych drzew! Indywidualna ocena sytuacji i kondycji drzewa jest niezmiernie ważna, tak aby pozornie pozytywną zmianą nie zaszkodzić. Niekiedy usunięcie płyt chodnikowych może skutkować uszkodzeniem systemu korzeniowego, bądź taką zmianą warunków siedliskowych, która niekorzystnie wpłynie na stabilność drzewa przyzwyczajonego już do swojego otoczenia, w którym sobie poradziło. Pomagajmy więc mądrze.


Bieżące utrzymanie zieleni to rozsądne planowanie zmian. Tym na co dzień zajmują się miejscy ogrodnicy, dla których każde drzewo jest niezwykle cenne, a działania dla niego zaplanowane są wypadkową oceny stanu drzewa, jego warunków siedliskowych i korelacji prac z innymi jednostkami miejskimi.

 

  • Ostatnio zmienione .