Park przy ul. Radzikowskiego - Spotkanie konsultacyjne

Przedstawiamy Państwu sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 20 października br.


Sprawozdanie