Kraków laureatem konkursu „Eco-Miasto”

W tym roku miasto zostało docenione w kategorii „Zieleń miejska, błękitno-zielona infrastruktura”. Konkurs skierowany jest do samorządów, realizujących prośrodowiskowe projekty miejskie.
Kraków otrzymał nagrodę za kompleksowe rozwijanie błękitno-zielonej infrastruktury w skali całego miasta, programy edukacyjne i zwiększanie świadomości wśród mieszkańców. To potwierdzenie konsekwentnej polityki miasta, zmierzającej do inwestowania, doposażania istniejących i tworzenia nowych terenów zielonych.
Kraków był już nagradzany w poprzednich edycjach konkursu, otrzymał m.in. w 2015 r. pierwszą nagrodę w kategorii „Gospodarka odpadami”, w 2015 r. w kategorii „Zrównoważona mobilność”, w 2018 r. w kategorii „Efektywność energetyczna budynków”, w 2020 r. w kategorii „Gospodarka wodna”, a w 2021 r. za „Gospodarkę odpadami”.Organizatorem konkursu „Eco-Miasto” jest Ambasada Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Projekt powstał w 2013 r. W ramach Eco-Miasta prowadzony jest konkurs dla samorządów, warsztaty regionalne, geoportal z przeglądem dobrych praktyk miejskich oraz międzynarodowa konferencja.