Konsultacje dot. zagospodarowania i funkcji planowanego "Parku Woźniców"

Przedstawiamy Państwu raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu planowanego Parku Woźniców w Czyżynach:Raport z konsultacji
Celem konsultacji jest poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców odnośnie zagospodarowania i funkcji, jakie powinien pełnić przyszły Park Woźniców.


Jednostka merytoryczna:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Termin konsultacji: 11 lipca- 5 sierpnia 2022 r.Formy konsultacji:

 • 12 lipca 2022 r. w godz. 16.00-18.30- spotkanie z mieszkańcami na terenie Parku Woźniców
 • 21 lipca 2022 r. w godz. 16.00-18.30- spotkanie z mieszkańcami w siedzibie ZZM w Krakowie, ul. Reymonta 20

  Z racji ogromnego zainteresowania zapewniliśmy również możliwość uczestnictwa mieszkańców w spotkaniu online, do którego można dołączyć za pośrednictwem poniższego linku:
  https://us04web.zoom.us/j/78859492368?pwd=5WaS_zZuzrFTohZYQWhuPiivn5WDHX.1
  Identyfikator spotkania: 788 5949 2368
  Kod dostępu: 92Ak6a
  Osoby biorące udział on line w spotkaniu będę miały możliwość zapoznać się z prezentacją, która stanowić będzie podsumowanie pierwszego spotkania i jest efektem przeprowadzonych na nim wspólnych warsztatów z mieszkańcami i projektantem.
  Wszystkie pomysły i przyszłe funkcje parku zostaną omówione a uczestnicy będą mieć możliwość zadania pytań, na które odpowie projektant.
  Dalsza część spotkania będzie miała charakter warsztatowy, dlatego zachęcamy do przybycia na spotkanie osobiście.

Dyżur telefoniczny ekspertów:

 • 13 lipca 2022 r. w godz. 16.00-18.00- dyżur telefoniczny eksperta pod numerem telefonu:  692 372 515
 • 15 lipca 2022 r. w godz. 11.00-13.00- dyżur telefoniczny eksperta pod numerem telefonu:  692 372 515
 • 22 lipca 2022 r. w godz. 11.00-13.00- dyżur telefoniczny eksperta pod numerem telefonu:  692 372 515
 • 27 lipca 2022 r. w godz. 16.00-18.00- dyżur telefoniczny eksperta pod numerem telefonu:  692 372 515

Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące zakresu konsultacji można zgłaszać od 11 lipca do 5 sierpnia 2022 r. za pomocą ankiety internetowej.


LINK DO ANKIETY ON-LINE DOSTĘPNY JEST TUTAJ:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=VMnOqd7r-E-v_UOtSNIhJmd6oRzFqJBCpL3azH1sxi9UOTNXWjJIT1VYUElTRlNYMVNYWFFVT05NTC4u
Ankieta w wersji papierowej dostępna będzie również podczas spotkań z mieszkańcami.

Konsultacje prowadzi Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://obywatelski.krakow.pl/